Team Building công ty Him Lam Land tháng 8/2019 | Ngày thứ nhất

Team Building công ty Him Lam Land tháng 8/2019 | Ngày thứ nhất

Team Building công ty Him Lam Land tháng 8/2019 | Ngày thứ nhất

Tôn vinh một nửa yêu thương của Him Lam Land nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3

Tôn vinh một nửa yêu thương của Him Lam Land nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3

Tôn vinh một nửa yêu thương của Him Lam Land nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3

Đại hội công đoàn cơ sở Him Lam Land năm 2018

Đại hội công đoàn cơ sở Him Lam Land năm 2018

Đại hội công đoàn cơ sở Him Lam Land năm 2018

Tiệc thân mật công ty Him Lam Land Quý III năm 2018

Tiệc thân mật công ty Him Lam Land Quý III năm 2018

Tiệc thân mật công ty Him Lam Land Quý III năm 2018

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3/2017

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3/2017

Chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3/2017

Him Lam Land tưng bừng kỷ niệm 9 năm thành lập

Him Lam Land tưng bừng kỷ niệm 9 năm thành lập

Him Lam Land tưng bừng kỷ niệm 9 năm thành lập

Đăng kí nhận thông tin