Him Lam Land - CN Hà Nội | Team Building tháng 8 năm 2019

Him Lam Land - CN Hà Nội | Team Building tháng 8 năm 2019

Team Building công ty Him Lam Land - tháng 8 năm 2019

Team Building công ty Him Lam Land - tháng 8 năm 2019

Team Building công ty Him Lam Land | Tiết mục nhảy mở màn

Team Building công ty Him Lam Land | Tiết mục nhảy mở màn

Phim giới thiệu dự án Him Lam Green Park

Phim giới thiệu dự án Him Lam Green Park

Sự kiện Chào mừng Ngày quốc tế thiếu nhi tại Him Lam Riverside

Sự kiện Chào mừng Ngày quốc tế thiếu nhi tại Him Lam Riverside

Tin VTV | Thiếu nguồn cung nhà ở cho người nước ngoài tại các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Tin VTV | Thiếu nguồn cung nhà ở cho người nước ngoài tại các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Him Lam Phú An | Sự kiện "Họp mặt đầu năm và tôn vinh phụ nữ Him Lam Phú An" ngày 9/3/2019

Him Lam Phú An | Sự kiện "Họp mặt đầu năm và tôn vinh phụ nữ Him Lam Phú An" ngày 9/3/2019

Phim Giới thiệu công ty Cổ phần Him Lam

Phim Giới thiệu công ty Cổ phần Him Lam

Sự kiện giới thiệu giới thiệu dự án Him Lam Green Park tháng 1/2019

Sự kiện giới thiệu giới thiệu dự án Him Lam Green Park tháng 1/2019

Đăng kí nhận thông tin