HIM LAM LAND THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ TIẾN ĐỘ CẬP NHẬT GCN CHO CƯ DÂN HIM LAM PHÚ AN VÀ DI DỜI TTC RÁC PHƯỚC LONG A

20/04/2021

Liên quan đến tiến độ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận (GCN) cho khách hàng mua căn hộ tại chung cư Him Lam Phú An và di dời Trạm trung chuyển (TTC) rác Phước Long A, ngày 12/04/2021, Công ty Him Lam Land có công văn số 069/04/2021/TB-HLL để cập nhật thông tin mới nhất đến Khách hàng và Ban Quản trị chung cư.

Thủ tục cấp GCN cho khách hàng chung cư Him Lam Phú An

Tiếp theo Thông báo số 173/11/2020/TB-HLL ngày 30/11/2020 của Công ty Him Lam Land gửi Qúy Khách hàng chung cư Him Lam Phú An, Ban Quản trị lâm thời chung cư Him Lam Phú An về cập nhật tiến độ thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho Khách hàng mua căn hộ Him Lam Phú An, ngày 16/12/2020 trên cơ sở văn bản số 12740/SXD-PTĐT của Sở Xây dựng Thành phố, Công ty Him Lam Land đã có văn bản số 019/12/2020/CV-HLL gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung dự án chung cư Him Lam Phú An, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức).

Với các pháp lý hiện có, Công ty Him Lam Land nhận thấy đã đủ cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các thủ tục còn lại liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án chung cư Him Lam Phú An, để dự án đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng mua căn hộ.
Chung cư Him Lam Phú An, quận 9, TP.Thủ Đức


Ngày 29/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có giấy mời họp số 844/GM-STNMT-VP mời các sở ngành bao gồm: Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Tư pháp; Cục Thuế Thành phố; UBND thành phố Thủ Đức; Công ty cổ phần thẩm định giá Sài Gòn - Thái Dương; Công ty Him Lam Land họp về thống nhất hướng xử lý đối với việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) đối với dự án chung cư Him Lam Phú An, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Tại cuộc họp này, các đơn vị dự họp đều thống nhất rằng Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với toàn bộ diện tích đất của dự án là 18.170,7m2.

Trên cơ sở thống nhất của các sở ngành, ngày 30/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 2213/STNMT-KTTĐ gửi Công ty cổ phần thẩm định giá Sài Gòn - Thái Dương về hoàn thiện và gửi chứng thư thẩm định giá về Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 08/4/2021, Công ty cổ phần thẩm định giá Sài Gòn - Thái Dương đã trình chứng thư thẩm định giá cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định trước khi trình Hội đồng định giá đất Thành phố phê duyệt phương án giá đất bổ sung đối với toàn bộ diện tích đất của dự án là 18.170,7m2.

Sau khi có phương án giá đất được Hội đồng định giá đất Thành phố thông qua, Công ty Him Lam Land cam kết sẽ sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính này cho cơ quan nhà nước để dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn khu đất dự án và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho cư dân.

Tiến độ di dời TTC rác Phước Long A

Theo công văn số 4509/UBND-ĐT ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển rác trên địa bàn thành phố thì định hướng giai đoạn đến năm 2025 sẽ dừng hoạt động Trạm trung chuyển rác Phước Long A. Tuy nhiên với thực trạng của Trạm trung chuyển rác Phước Long A, Công ty Him Lam Land đã nhận thấy tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực là rất cấp bách, cần phải thực hiện việc di dời ngay.

Để thực hiện việc di dời Trạm trung chuyển rác Phước Long A, Công ty Him Lam Land đã chủ động xin thực hiện dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Trạm trung chuyển rác tại phường Long Trường, thành phố Thủ Đức theo hình thức huy động nguồn tài trợ đóng góp từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận thông qua công văn số 164/01/2018/CV-HLL ngày 29/01/2018 gửi Ủy ban nhân dân quận 9. Tuy nhiên, do mục đích dự án là công trình công ích xã hội và chi phí đầu tư lớn nên việc huy động nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp trên địa bàn quận 9 đã không thực hiện được. Ngay sau đó, Công ty Him Lam Land đã làm việc với Ủy ban nhân dân quận 9 cam kết tài trợ toàn bộ kinh phí thực hiện dự án.

Sau khi chủ động thuê đơn vị tư vấn lập hoàn thành hồ sơ thiết kế dự án (với kinh phí gần 150 triệu đồng), ngày 08/10/2018 Công ty Him Lam Land có tờ trình số 04/10/2018/TTR-HLL trình Ủy ban nhân dân quận 9 phê duyệt dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Trạm trung chuyển rác tại phường Long Trường giai đoạn 1 – quy mô 2.000m2 theo công nghệ ép rác kín công suất 1.000 tấn/ngày (công suất vận hành từ 495 tấn/ngày đến 1.000 tấn/ngày tùy theo nhu cầu của Ủy ban nhân dân quận 9) có tổng mức đầu tư gần 47,5 tỷ đồng.

Sau khi thống nhất dự án đầu tư do Công ty Him Lam Land đề xuất, ngày 16/11/2018 Ủy ban nhân dân quận 9 có công văn số 3787/UBND-TNMT kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Căn cứ kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận 9, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 10/10/2019 Ủy ban nhân dân Thành phố có công văn số 4188/UBND-ĐT chấp thuận chủ trương cho Ủy ban nhân dân quận 9 tiếp nhận Trạm trung chuyển rác tại phường Long Trường, quận 9 theo hình thức đơn vị tài trợ (Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam) đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình và chuyển giao cho Ủy ban nhân dân quận 9 thụ hưởng, quản lý và sử dụng.

Ngày 08/05/2020, Ủy ban nhân dân quận 9 có công văn số 1387/UBND-QLĐT gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Trường Lưu, phường Long Trường, quận 9 làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

Mặc dù thủ tục pháp lý của dự án hiện nay đang thuộc trách nhiệm thực hiện của Ủy ban nhân dân quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức) nhưng Công ty Him Lam Land vẫn luôn theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức làm việc với Sở Quy hoạch – Kiến trúc để thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực dự án.

Cụ thể, ngay khi được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đề nghị phối hợp thực hiện yêu cầu của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Công ty Him Lam Land đã trực tiếp làm việc với Trung tâm đo đạc bản đồ thành phố để triển khai việc lập bản đồ hiện trạng vị trí khu đất, xác định ranh mốc khu đất và tài trợ toàn bộ kinh phí thực hiện là gần 50 triệu đồng.

Song song đó, với mục đích đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Công ty Him Lam Land cũng đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để nắm bắt trước quy trình thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế công nghệ, phương án vận hành Trạm trung chuyển rác tại phường Long Trường.

Ngày 15/01/2021, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Tờ trình số 141/TTr-SQHKT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố HCM đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất) khu dân cư Trường Lưu, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức.

Quá trình phê duyệt thủ tục pháp lý kéo dài đối với dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Trạm trung chuyển rác tại phường Long Trường đã dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng lên qua từng năm, làm cho nguồn kinh phí đầu tư thực hiện dự án mà Công ty Him Lam Land cam kết tài trợ toàn bộ tăng lên rất nhiều so với dự toán ban đầu (theo báo giá của Đơn vị tư vấn thì tổng mức đầu tư năm 2018 là 47 tỷ đồng, đến năm 2020 đã tăng lên thành 57 tỷ đồng). 

Công văn số 069/04/2021/TB-HLL ký ngày 12/04/2021 thông tin về tiến độ thực hiện thủ tục cấp GCN cho khách hàng mua căn hộ tại chung cư Him Lam Phú An và di dời TTC rác Phước Long A của Him Lam Land

 

Từ những thông tin trên, Công ty Him Lam Land hy vọng Quý cư dân và Ban Quản trị chung cư Him Lam Phú An nắm bắt được tiến trình pháp lý về việc thực hiện thủ tục cấp GCN cho khách hàng mua căn hộ tại chung cư Him Lam Phú An và tiến độ di dời TTC rác Phước Long A, từ đó chia sẻ với những khó khăn mà Công ty Him Lam Land đang giải quyết. Trong thời gian tới, Him Lam Land sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới về tiến độ thực hiện đến Quý Khách hàng và Ban Quản trị chung cư.  

Là chủ đầu tư của dự án chung cư Him Lam Phú An, Công ty Him Lam Land luôn mong muốn sẽ mang đến cho Quý Khách hàng chốn an cư lý tưởng và sẽ nỗ lực không ngừng để xứng đáng với niềm tin yêu của Quý Khách hàng. Một lần nữa, Công ty Him Lam Land xin cảm ơn Quý Khách hàng, Ban Quản trị chung cư Him Lam Phú An đã luôn dành sự quan tâm, tin tưởng và đồng hành với dự án của Công ty trong suốt thời gian qua.

Cùng chuyên mục

HIM LAM VẠN PHÚC SÔI ĐỘNG GIAO DỊCH TẠI SỰ KIỆN BÁN HÀNG THÁNG 4

10/05/2021

VOVLIVE - Cuối tuần qua, sự kiện bán hàng tháng 4 với chủ đề “Siêu phẩm shophouse đẳng cấp bậc nhất Hà Nội – Him Lam Vạn Phúc” đã thu hút đông đảo khách hàng tham dự và nhiều giao dịch thành công.

HIM LAM LAND NGỪNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH TẠI CHUNG CƯ HIM LAM CHỢ LỚN

23/04/2021

Kể từ ngày 30/04/2021 Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam sẽ ngừng cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành tại chung cư Him Lam Chợ Lớn (quận 6, TP.HCM).
Trong suốt hơn 5 năm quản lý và vận hành tại chung cư Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Land luôn đặt tâm huyết và chất lượng sống của cư dân lên hàng đầu. Bằng tinh thần cầu thị và lòng nhiệt thành, Him Lam Land không ngừng cố gắng hoàn thiện và nâng cấp dịch vụ quản lý tòa nhà mỗi ngày. 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯNG QUẢN TRỊ NHÓM FACEBOOK CƯ DÂN KHU CĂN HỘ HIM LAM PHÚ AN

01/04/2021

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) thông báo chính thức ngưng quản trị Nhóm Facebook “Cổng Thông Tin Chính Thức – Cư Dân Him Lam Phú An” theo link https://www.facebook.com/groups/bqthimlamphuan kể từ ngày 01/04/2021. 

HIM LAM NEW STAR CHÀO ĐÓN NHỮNG CHỦ NHÂN ĐẦU TIÊN NHẬN BÀN GIAO

25/03/2021

Theo đúng tiến độ cam kết, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kinh Doanh Địa ốc Him Lam đã tiến hành bàn giao những căn đầu tiên cho những chủ nhân Him Lam New Star.
Từ giữa tháng 3.2021, Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Kinh Doanh Địa ốc Him Lam đã tổ chức bàn giao và trao chìa khóa cho những cư dân đầu tiên theo đúng tiến độ cam kết. Không giấu nổi sự vui mừng, những chủ nhân đầu tiên chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi sở hữu căn nhà như ý. Ngôi nhà được thiết kế hợp lý giúp tối ưu ánh sáng đem đến không gian thoáng đãng và trong lành. Đặc biệt, tôi cảm thấy yên tâm khi được làm việc với Chủ đầu tư có tâm, uy tín như Him Lam Land, toàn bộ quá trình giao dịch mua bán, bàn giao nhà đều nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời.”

KHỞI CÔNG NÚT GIAO THÔNG KẾT NỐI GIỮA HIM LAM VẠN PHÚC VỚI KHU DÂN CƯ LÂN CẬN

03/03/2021

Sáng ngày 9/1/2021, Công ty Cổ phần Kinh Doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) và Nhà thầu thi công Công ty Cổ phần Hạ tầng Bảo Tín tổ chức Lễ khởi công nút giao thông kết nối dự án Him Lam Vạn Phúc với khu dân cư lân cận ngay trong khuôn viên dự án

Đăng kí nhận thông tin