• Trợ Lý Tổng Giám Đốc

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

   Vị trí tuyển dụng   Trợ Lý ban Tổng Giám Đốc
   Yêu cầu giới tính  Nam/ Nữ
   Địa điểm làm việc  Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 
   Yêu cầu độ tuổi  Từ 24 đến 35 tuổi
   Mức lương  Thương lượng 
   Số lượng cần tuyển  1 người 

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC
  - Phụ tá và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành và các hoạt động kinh doanh của Công ty.
  NHIỆM VỤ: 
  - Tham mưu cho Tổng Giám đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty khi Tổng Giám đốc vắng mặt;
  - Giám sát, đôn đốc các phòng ban trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được phân công;
  - Báo cáo tiến độ thực hiện công việc của các phòng ban hàng tuần và đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;
  - Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban; tham mưu kịp thời cho Tổng Giám đốc các giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc;
  - Hỗ trợ các phòng ban triển khai, xử lý vấn đề phát sinh theo yêu cầu chỉ đạo của Tổng Giám đốc;
  - Tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược Công ty; giám sát, bảo đảm các quyết định và chỉ đạo của Tổng Giám đốc được thông báo, triển khai và thực hiện nghiêm túc;
  - Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng khi được Tổng giám đốc phân công;
  - Tổng hợp báo cáo tuần của các phòng ban, đôn đốc các phòng ban thực hiện công việc theo đúng thời hạn quy định;
  - Kiểm tra các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt;
  - Đôn đốc các đơn vị lập báo cáo thực hiện công việc của Công ty theo định kỳ quý/ năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc; tổng hợp kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - Tổng hợp thông tin, tham mưu cho Tổng Giám đốc về các mặt luật pháp, kinh tế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
  - Giám sát việc tuân thủ các quy định của hệ thống quản lý;
  - Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại; tham gia cùng Ban Tổng Giám đốc trong công tác đối nội/ đối ngoại, các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng;
  - Tham mưu cho Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh với đối tác, khách hàng;
  - Thực hiện công tác thư ký trong cuộc họp giao ban hàng tuần, các cuộc họp của Tổng Giám đốc với đối tác, khách hàng hoặc các phòng ban (khi cần thiết);
  - Sắp xếp, tổ chức, chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất cho các cuộc họp của Tổng Giám đốc với đối tác, khách hàng hoặc nội bộ Công ty;
  - Thông dịch, biên – phiên dịch tài liệu cho TGĐ;
  - Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của TGĐ; 
  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.  
  QUYỀN HẠN
  - Chủ động giải quyết công việc do Ban Tổng Giám đốc phân công/ ủy quyền.
  - Đôn đốc, yêu cầu các phòng ban thực hiện theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.
  - Yêu cầu các Phòng ban cung cấp báo cáo theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
  TRÁCH NHIỆM
  - Hoàn thành các nhiệm vụ chức năng
  - Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc với các công việc đảm trách;
  - Đảm bảo tất cả thông tin có liên quan đến công việc, kế hoạch của Tổng Giám đốc được tuyệt đối bảo mật; bảo mật thông tin Công ty.
  - Giữ gìn hình ảnh và uy tín của công ty khi quan hệ bên ngoài.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

   Trình độ
  • Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước chuyên nghành Kinh tế, Tài chính, Thương mại , Luật, Ngoại thương,... ( Ưu tiên du học sinh);
  • Tiếng Anh lưu loát, IELTS tối thiểu 7.0

  Kinh nghiệm

  • Yêu cầu tối thiêu 01 năm kinh nghiệm

   Kỹ năng

  • Kỹ năng giao tiếp tốt;
  • Kỹ năng sắp xếp, tổ chức và triển khai công việc;
  • Kỹ năng thương lượng, thuyết phục và đàm phán;
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

   Yêu cầu khác

  • Năng động và chuyên nghiệp;
  • Cẩn thận và trung thực;
  • Tinh tế và khéo léo;
  • Sẵn sàng đi công tác và làm việc ngoài giờ;
  • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

   Mức lương dự kiến

  • Thỏa thuận

  QUYỀN LỢI

  • Hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật và của Công ty;
  • Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
  • Tham gia nhiều hoạt động phong trào đoàn thể.

  Hạn nộp hồ sơ 30/06/2021

   

 • Phó Phòng Pháp Chế

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

   Vị trí tuyển dụng   Phó Phòng Pháp Chế 
   Yêu cầu giới tính  Nam/ Nữ
   Địa điểm làm việc  Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 
   Yêu cầu độ tuổi  Từ 24 – 35 tuổi
   Mức lương  Thương lượng 
   Số lượng cần tuyển  1 người 

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  -  Hỗ trợ cho Trưởng phòng trong công tác quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Pháp chế. 

  NHIỆM VỤ

  Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan hoạt động kinh doanh của Him Lam Land và các Công ty thành viên của Him Lam Land:

  • Tiếp nhận đề nghị/yêu cầu tư vấn, xem xét tính pháp lý của các vấn đề/các tình huống pháp lý từ Trưởng phòng Pháp chế/Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban.
  • Giải đáp trực tiếp/email trả lời/phản hồi bằng văn bản đối với các vấn đề/các tình huống tư vấn.
  • Khuyến cáo, dự liệu các rủi ro pháp lý có thể xảy ra.
  • Giải thích và/hoặc cung cấp văn bản pháp luật quy định liên quan đến lĩnh vực tư vấn.
   Công tác liên quan pháp lý bán hàng:
  •  Tư vấn pháp luật (thẩm tra), đề xuất phương án pháp lý phù hợp đối với các vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty liên quan thỏa thuận, hợp đồng mua bán, cam kết đảm bảo quyền mua, liên kết các Sàn môi giới BĐS, Hợp đồng dịch vụ khách hàng; Liên kết các Ngân hàng cho vay …
  • Tiếp nhận, Kiểm tra tính pháp lý; hoàn thiện hình thức và nội dung của Hợp đồng và các văn bản liên quan đến lĩnh vực pháp lý bán hàng của Khối Kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
   Tư vấn, soạn thảo, chỉnh sửa Hợp đồng của các Phòng/ban:
  •  Tiếp nhận đề nghị/yêu cầu tư vấn, xem xét tính pháp lý/chỉnh sửa/hoàn thiện nội dung các Hợp đồng (trong và ngoài Công ty) từ Trưởng phòng Pháp chế/Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban.
  • Kiểm tra tính pháp lý; hình thức và nội dung của Hợp đồng; các căn cứ pháp lý quy định liên quan đến nội dung của Hợp đồng; hoàn thiện các Hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Tư vấn, soạn thảo, cung cấp các Mẫu hợp đồng, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ…
   Công tác liên quan pháp lý, dịch vụ Doanh nghiệp:
  •  Tiếp nhận đề nghị/yêu cầu/chỉ đạo của Trưởng phòng Pháp chế/Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng ban về các vấn đề liên quan pháp lý doanh nghiệp:
  • Thủ tục Đăng ký thành lập/Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh/Thành lập Chi nhánh, Công ty con/Giải thể, mua bán, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp…
  • Phối hợp chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan  Trình Trưởng phòng Pháp chế soát xét, ký nháy trước khi trình ký cho HĐQT, Ban TGĐ  Trực tiếp và phối hợp thành viên trong Phòng tiến hành các thủ tục theo quy định của các cơ quan nhà nước.
  • Theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước Báo cáo Trưởng phòng Pháp chế.
   Công tác Tư vấn, soạn thảo, chỉnh sửa Điều lệ, Quy trình, Quy chế, Quy định nội bộ
  •  Tiếp nhận đề nghị/yêu cầu tư vấn, xem xét tính pháp lý/chỉnh sửa/hoàn thiện nội dung của Điều lệ, Quy trình, Quy chế, Quy định nội bộ từ Ban lãnh đạo và các Phòng ban:
  • Phối hợp Phòng/ban chuyên môn nghiên cứu chức năng hoạt động Đưa ra ý kiến pháp lý Phối hợp xây dựng Dự thảo các Quy trình, Quy chế, Quy định nội bộ hoặc xem xét/chỉnh sửa/hoàn thiện các Quy trình, Quy chế, Quy định sau khi các đơn vị/phòng ban đã có ý kiến phù hợp với chức năng hoạt động của mỗi đơn vị, mục tiêu, định hướng của Công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật  Theo dõi tiến độ  Trình HĐQT và Ban TGĐ xét duyệt, ban hành theo quy định.
  • Trực tiếp Tham mưu, tư vấn cho Ban TGĐ và Trưởng phòng Pháp chế trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
   Phối hợp tham gia các Dự án khác của Him Lam Land và các đơn vị thành viên:
  •  Tiếp nhận đề nghị/yêu cầu tham gia dự án từ Trưởng phòng Pháp chế/Ban lãnh đạo Công ty.
  • Xem xét các căn cứ pháp lý quy định liên quan đến dự án. Đưa ra ý kiến tư vấn, phối hợp đàm phán, thương lượng với khách hàng và các đối tác liên quan. 
  • Hỗ trợ soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, hợp đồng có liên quan của Dự án.
   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công/chỉ đạo của Trưởng phòng Pháp chế/Ban lãnh đạo Công ty.

  QUYỀN HẠN

  • Chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty.
  • Yêu cầu các phòng ban điều chỉnh các văn bản/ quy định phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật.
    
  YÊU CẦU CÔNG VIỆC  
   Trình độ
  • Tốt nghiệp Đại học, sau Đại học các trường Đại học Luật, Kinh tế Luật;

  • Có Chứng chỉ hành nghề Luật sư. 

  Kinh nghiệm

  • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực: Bất động sản và chuyên sâu pháp lý bán hàng; lĩnh vực Tài chính Ngân hàng;

  • Có kiến thức chuyên sâu về Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Nhà ở; Luật KD Bất động sản.

   Kỹ năng khác


  • Kỹ năng giao tiếp và trình bày vấn đề;
  • Kỹ năng thương lượng và đàm phán;
  • Kỹ năng quản lý, sắp xếp, điều phối công việc;
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt;
  • Đam mê sáng tạo;
  • Linh hoạt, nhạy bén và chủ động trong công việc;
  • Có tinh thần trách nhiệm cao;
  • Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

   Yêu cầu khác

  • Yêu thích lĩnh vực bất động sản;
  • Lạc quan, chăm chỉ, nhiệt tình, tự tin, trung thực.

  Mức lương dự kiến

  • Thỏa thuận

  QUYỀN LỢI

  • Hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật và của Công ty;
  • Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
  • Tham gia nhiều hoạt động phong trào đoàn thể.

  Hạn nộp hồ sơ 30/06/2021

   

 • Chuyên Viên Pháp Lý

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

   Vị trí tuyển dụng   Chuyên Viên Pháp Lý 
   Yêu cầu giới tính  Nam/ Nữ ( ưu tiên nữ)
   Địa điểm làm việc  Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 
   Yêu cầu độ tuổi  Từ 24 đến 35 tuổi
   Mức lương  Thương lượng 
   Số lượng cần tuyển  1 người 

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Soạn thảo hợp đồng kinh tế và các văn bản liên quan của khối Kinh doanh & Tiếp thị; 
  Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các nghiệp vụ của khối Kinh doanh & Tiếp thị. 

  NHIỆM VỤ

  • Lập và điều chỉnh hợp đồng kinh doanh các dự án bất động sản của Công ty; 
  • Lập công văn và các biểu mẫu liên quan của Phòng Kinh doanh; 
  • Phối hợp với các phòng ban hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án; 
  • Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các nghiệp vụ của khối Kinh doanh & Tiếp thị; 
  • Hướng dẫn và thực hiện các hồ sơ pháp lý bất động sản cho khách hàng khi cần thiết; 
  • Thực hiện các công tác liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ/ đất nền cho khách hàng; 
  • Lập báo cáo cho Sở xây dựng về tình hình kinh doanh của Sàn giao dịch bất động sản hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy định; 
  • Nhận, tham mưu và soạn thảo công văn trả lời thắc mắc của khách hàng; 
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban Tổng Giám đốc. 

  QUYỀN HẠN

  - Chủ động giải quyết các vấn đề pháp lý và các vấn đề khác phát sinh với khách hàng trước khi trình lên cấp trên;
  - Chủ động đề xuất các vấn đề pháp lý liên quan đến Phòng kinh doanh và các phòng ban khác (Khi cần thiết);
  - Đóng góp ý kiến và đề xuất các chính sách liên quan đến việc chăm sóc khách hàng.

   

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

   Trình độ
  • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật;
  • Có chứng chỉ hành nghề Luật sư;
  • Có kiến thức chuyên sâu về Luật doanh nghiệp, Kinh doanh Bất động sản, Đầu tư, Dân sự,…;

  Kinh nghiệm

  • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực BĐS hoặc xây dựng.

   Kỹ năng khác

  • Khả năng làm việc dưới áp lực cao;
  •  Kỹ năng đàm phán, thương lượng;
  •  Kỹ năng lập kế hoạch, trình bày văn bản tốt;
  •  Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm.t;

   Yêu Cầu Khác

  • Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, trung thực;
  • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
  • Độ tuổi: Từ 30 – 40 tuổi (Ưu tiên nữ);

  Mức lương dự kiến

  • Thỏa thuận

  QUYỀN LỢI

  • Hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật và của Công ty;
  • Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp
  • Tham gia nhiều hoạt động phong trào đoàn thể.

  Hạn nộp hồ sơ 31/05/2021

   

 • Chuyên Viên Pháp Chế

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

   Vị trí tuyển dụng   Chuyên Viên Pháp Chế 
   Yêu cầu giới tính  Nam/ Nữ
   Địa điểm làm việc  Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 
   Yêu cầu độ tuổi  Từ 24 – 35 tuổi
   Mức lương  Thương lượng 
   Số lượng cần tuyển  1 người 

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  -  Soạn thảo và kiểm tra các Văn bản pháp lý; Hợp đồng của Công ty; tham mưu về pháp lý theo yêu cầu của Trưởng phòng Pháp chế; Ban TGĐ và các Phòng ban của Công ty theo sự phân công của Trưởng phòng Pháp chế;

  -  Xây dựng quy chế, quy trình, quy định nhằm đảm bảo tuân thủ Pháp luật trong hoạt động quản lý của Công ty;

  -   Công tác tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp.. 

  NHIỆM VỤ

  ➢Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề pháp lý, xây dựng, chỉnh sửa nội dung Quy trình, Quy chế, Quy định nghiệp vụ: 

  • Tiếp nhận đề nghị/yêu cầu tư vấn, xem xét tính pháp lý/chỉnh sửa/hoàn thiện nội dung của Quy trình, Quy chế, Quy định nghiệp vụ từ Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban;
  • Phối hợp thành viên trong Phòng Pháp chế và các Phòng/ban chuyên môn nghiên cứu chức năng hoạt động ➔Đưa ra ý kiến, căn cứ pháp lý ➔ Phối hợp xây dựng nội dung dự thảo hoặc xem xét/chỉnh sửa/hoàn thiện các Quy trình, Quy chế, Quy định nghiệp vụ sau khi các đơn vị/phòng ban đã có ý kiến về chuyên môn, chức năng ,nhiệm vụ của đơn vị mình.

  ➢ Trực tiếp và phối hợp các thành viên trong Phòng tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp và cơ quan Thi hành án để bảo vệ quyền lợi cho Him Lam Land và các Công ty thành viên của Him Lam Land (Đại diện theo ủy quyền):

  • Tiếp nhận các vấn đề pháp lý/rủi ro/khiếu nại/tranh chấp phát sinh từ hoạt động của Him Lam Land và các Công ty thành viên (gọi tắt là “Vụ việc tranh chấp phát sinh”);
  • Phối hợp các thành viên trong Phòng thu thập các tài liệu, giấy tờ liên quan tới Vụ việc việc tranh chấp phát sinh; 
  • Trao đổi, thảo luận cùng với các thành viên khác của Phòng, thành viên của các Phòng ban có liên quan các vấn đề của Vụ việc tranh chấp phát sinh để nắm rõ nội dung vụ việc tranh chấp;
  • Tìm hiểu, chọn lọc các Quy định pháp luật có liên quan điều chỉnh nội dung Vụ việc tranh chấp phát sinh để xây dựng ý kiến Pháp lý sơ bộ và liên tục trao đổi quan điểm pháp lý với các thành viên Phòng Pháp chế;
  • Chuẩn bị và xây dựng hồ sơ pháp lý về Vụ việc tranh chấp phát sinh nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của Him Lam Land và các Công ty thành viên;
  • Tham gia vào toàn bộ quá trình tố tụng tại Tòa án/Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp (nếu có) để bảo vệ quyền lợi cho Him Lam Land và các Công ty thành viên;
  • Tiếp tục theo dõi, thực hiện các công việc có liên quan sau khi có Quyết định/Phán quyết của Cơ quan có thẩm quyền về giải quyết vụ việc tranh chấp phát sinh cho đến khi chấm dứt mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Him Lam Land và các công ty thành viên;
  • Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Pháp chế về tiến trình thực hiện công việc.

  ➢ Công tác hành chính và liên quan khác của Phòng Pháp chế:

  • Soạn thảo và kiểm tra công văn, các Hợp đồng kinh tế, dân sự, thương mại … phục vụ hoạt động của các phòng ban trước khi trình ban TGĐ;
  • Chủ động xử lý và tham mưu cho ban lãnh đạo các tình huống pháp lý phát sinh về kinh tế, nhân sự, lao động, thuế, …;
  • Tham mưu, chuẩn bị hồ sơ pháp lý; xử lý các vấn đề phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với bên thứ ba;
  • Đại diện làm việc với các đơn vị tư vấn pháp luật và các cơ quan hành chính nhà nước khi cần thiết;
  • Rà soát và cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước về doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty;
  • Cập nhật văn bản, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh của Him Lam Land;
  • Tham dự các buổi đào tạo/tập huấn của nội bộ Him Lam Land, của các cơ quan quản lý nhà nước;
  • Thực hiện lưu trữ nội bộ hồ sơ đi -> đến có liên quan Phòng Pháp chế; 
  • Công tác hành chính khác của Phòng;

  Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Tổng giám đốc và Trưởng phòng Pháp chế. 

  QUYỀN HẠN

  • Chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty.
  • Yêu cầu các phòng ban điều chỉnh các văn bản/ quy định phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật.
    

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

   Trình độ
  • Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Luật, Kinh té Luật, Khoa Luật các trường Đại học Kinh tế, Mở. 

  Kinh nghiệm

  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Pháp chế doanh nghiệp; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp, các Doanh nghiệp trong lĩnh vực BĐS, xây dựng, ngân hàng, tài chính. 
  • Có kiến thức chuyên sâu về Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật nhà ở; Luật KD Bất động sản.
  • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.

   Kỹ năng khác


  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
  • Kỹ năng đàm phán và thương lượng.
  • Kỹ năng trình bày và thuyết phục.
  • Kỹ năng tư duy khoa học. 
  • Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt
  • Nhạy bén và chủ động trong công việc
  • Trách nhiệm và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
  • Cẩn thận và trung thực

   Mức lương dự kiến

  • Thỏa thuận

   

   

  QUYỀN LỢI

  • Hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật và của Công ty;
  • Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
  • Tham gia nhiều hoạt động phong trào đoàn thể.

  Hạn nộp hồ sơ 30/06/2021

   

 • Chuyên Viên Đầu Tư

  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

   Vị trí tuyển dụng   Chuyên Viên Đầu Tư
   Yêu cầu giới tính  Nam/ Nữ
   Địa điểm làm việc  Quận Bình Thạnh, Tp.HCM 
   Yêu cầu độ tuổi  Từ 24 đến 35 tuổi
   Mức lương  Thương lượng 
   Số lượng cần tuyển  1 người 

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Thực hiện, tham mưu các vấn đề liên quan đến tài chính và hoạt động đầu tư dự án của Công ty và đối tác (khi cần thiết)

  NHIỆM VỤ

  • Nghiên cứu, phân tích FS dự án (Nghiên cứu khả thi), đánh giá cơ hội đầu tư, nghiên cứu thị trường và nghiên cứu các dự án, phân tích cơ hội đầu tư bằng cách xây dựng mô hình định giá và viết báo cáo đầu tư. Xác định và đánh giá các cơ hội và rủi ro đầu tư. Có khả năng viết thuyết minh dự án đầu tư;
  • Lập hồ sơ tín dụng (vay vốn, trái phiếu...) huy động vốn cho dự án, doanh nghiệp theo yêu cầu của ban TGD;
  • Theo dõi, hệ thống và báo cáo định kỳ các khoản tín dụng;
  • Lập kế hoạch sử dụng vốn theo nhu cầu đầu tư và nhu cầu hoạt động của Công ty;
  • Đối chiếu công nợ giữa các công ty trong hệ thống, lập phương án và hồ sơ xử lý;
  • Làm việc với các đơn vị được giao như Ngân hàng, Phòng Công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai, …;
  • Phối hợp với các bộ phận chuyên môn trong nghiệp vụ tài chính (M&A);
  • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp. 

  QUYỀN HẠN

  • Tham gia công tác và đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến chuyên môn của Phòng Đầu tư.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

   Trình độ
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế tài chính, Ngân hàng, Luật Tài chính ngân hàng

  Kinh nghiệm

  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành BĐS; hoặc có thêm kinh nghiệm về thẩm định giá, bóc tách/ lập dự toán xây dựng;
  • Ưu tiên ứng viên đã thi CFA các level 1,2,3.

   Kỹ năng

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
  • Kỹ năng thương lượng, đàm phán và trình bày vấn đề;
  • Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch;
  • Kỹ năng điều phối và sắp xếp công việc;
  • Kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng.

   Yêu cầu khác

  • Tiếng Anh giao tiếp tốt;
  • Tư duy tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
  • Nhạy bén và chủ động trong công việc;
  • Cẩn thận, trung thực, quyết đoán;
  • Khả năng làm việc dưới áp lực cao;
  • Năng động và hoà đồng;
  • Thành thạo tin học văn phòng;
  • Nắm vững Luật doanh nghiệp, luật BĐS và Luật nhà ở;
  • Tinh thần trách nhiệm và tuân thủ bảo mật thông tin.

   Mức lương dự kiến

  • Thỏa thuận

   QUYỀN LỢI

  • Hưởng mức lương và các quyền lợi khác theo quy định của Pháp luật và của Công ty;
  • Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
  • Tham gia nhiều hoạt động phong trào đoàn thể.

  Hạn nộp hồ sơ 30/06/2021

   

   

Đăng kí nhận thông tin